Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4
Oficiálna stránka obce HulHľadať
 
 

Poriadok odmeňovania

Poslancov Obecného zastupiteľstva Hul, členov stálych a dočasných komisií Obecného zastupiteľstva Hul

 

I.

 

ÚVODNÉ USTANOVENIE

 

Obecné zastupiteľstvo v Huli v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov § 11, odst. 4 písm. k/   v y d á v a   „Poriadok odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Hul, členov stálych a dočasných komisií Obecného zastupiteľstva Hul. /ďalej „Poriadok  odmeňovania“/, ktorý u p r a v u j e    odmeňovanie poslancov Obecného zastupiteľstva Hul , členov stálych a dočasných komisií Obecného zastupiteľstva Hul.    

 

II.

 

SADZBY ODMIEN

 

1.

Poslancovi Obecného zastupiteľstva Hul za účasť na riadnych zasadaniach obecného zastupiteľstva v roku patrí odmena vo výške 27 €/1 zasadanie).

Táto odmena bude percentuálne krátená o neúčasť na hlasovaní. Za neúčasť na hlasovaní sa považuje i to, keď je poslanec prítomný na zasadaní, ale nehlasuje.

Poslancovi Obecné zastupiteľstva Hul za účasť na mimoriadnych zasadaniach obecné zastupiteľstva v roku patrí odmena vo výške 13,27 €.

Táto odmena bude percentuálne krátená o neúčasť na hlasovaní. Za neúčasť na hlasovaní sa považuje i to, keď je poslanec prítomný na zasadaní, ale nehlasuje.

 

2.

Predsedom a podpredsedom komisií  za účasť na zasadaniach komisií  v roku  patrí odmena vo výške 6,63 €/1 zasadanie.

Táto odmena bude percentuálne krátená o neúčasť na hlasovaní. Za neúčasť na hlasovaní sa považuje i to, keď je poslanec prítomný na zasadaní, ale nehlasuje.

 

Členom komisií za účasť na zasadaniach komisií v roku patrí odmena vo výške 3,31 €/1 zasadanie.

Táto odmena bude percentuálne krátená o neúčasť na hlasovaní. Za neúčasť na hlasovaní sa považuje i to, keď je člen komisie, výboru prítomný na zasadaní, ale nehlasuje.

3.

a) Členom Obecnej rady za účasť na zasadnutí Obecnej rady patrí odmena vo výške

    10 €/1 zasadnutie.

 

 

III.

 

SPOLOČNÉ  USTANOVENIA

 

Komisia a  výbor zasadali v príslušnom mesiaci vtedy, ak je starostovi Obecného úradu Hul odovzdaná písomná zápisnica vrátane prezenčnej listiny.

 

 

Odmeny v zmysle čl. II. odst. 1 tohto „Poriadku odmeňovania“ sa vyplácajú polročne k 31.7. a 31.1. v bežnom roku, pričom je hodnotené obdobie do 30.6. a do 31.12. bežného roku.

 

IV.

 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

 

Tento "Poriadok odmeňovania" je súčasťou Zásad pre zriaďovanie a činnosť komisií Obecného zastupiteľstva Hul.
Tento "Poriadok odmeňovania" schválilo Obecné zastupiteľstvo Hul svojím uznesením č. 1/2014/7 zo dňa 15.12.2014 a nadobúda účinnosť dňom schválenia.

 

 

 

           

                                                                                                    Ing. Pavol Guláš

                                                                                                    starosta Obce Hul

 


 
Počasie Hul - Svieti.com

dnes je: 17.11.2018

meniny má: Klaudia

Google

webygroup
ÚvodÚvodná stránka