Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce HulHľadať
 
 

Poslanci OZ

Poslanci OZ

Juraj Golha

Mobil: 0908 741 446

E-mail: golhis.jg@gmail.com


 

Vladimír Krajmer

Mobil: 0903 379 477

E-mail: krajmervladimir@gmail.com


 

Lukáš Janček

Mobil: 0915 216 907

E-mail: lukas.jancek@gmail.com


 

JUDr. Kristína Jančeková

MUDr. Margaréta Smatanová

Mgr. Ivan Šeben

Mobil: 0905 931 004

E-mail: i.seben@centrum.sk


 

Ing. Andrea Tóthová

Mobil: 0904 106 554

E-mail: andrea.tothova400@gmail.com


 

 

 

Právomoci poslancov Obecného zastupiteľstva

 

 

• určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním 

• schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvy, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku

• schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce

• rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku

• určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky

• vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov

• uznášať sa na včeobecne záväzných nariadeniach obce (VZN)

• schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení

• určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra

• zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku

• zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe

• schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu

• zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce

• udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny

• ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce


 
Počasie Hul - Svieti.com

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

Google

webygroup
ÚvodÚvodná stránka