Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce HulHľadať
 
 

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Hul

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Hul

Projekty na žiadosť z Európskych fondov v rámci programu "Konkurencieschopnosť a hospodársky rast".

Obec Hul bola úspešná v žiadosti o podporu z Európskych fondov.

 

                                                                                      

                                                                                                                                                       

eu logo-opkahr(2).jpg sr

 

Programové obdobie 2007 – 2013

 

Miesto realizácie projektu -  Obec Hul, Nám. Cyrila Minárika 435/16, 941 44 Hul

Názov a stručný opis projektu

Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Hul

Hlavný cieľ projektu: Obnova a modernizácia verejného osvetlenia v obci Hul

Špecifické ciele (výsledky projektu):

Špecifický cieľ č. 1 – Znížiť energetickú náročnosť sústavy verejného osvetlenia

Špecifický cieľ č. 2 – Znížiť náklady na údržbu sústavy verejného osvetlenia

Špecifický cieľ č. 3 – Zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky

 

Prostredníctvom projektu sa zrekonštruovalo a zmodernizovalo verejné osvetlenie v obci. Nové verejné osvetlenie  zaručilo vysokú efektivitu pri každom riešení a zníženie nákladov. Hlavnou prioritou bola realizácia sústavy VO, ktorej technický stav je plne zodpovedný všetkým prevádzkovým požiadavkám a technickým normám. Výmena a doplnenie svietidiel bola efektívnou investíciou do budúcnosti. Prostredníctvom projektu sa zabezpečil technický stav verejného osvetlenia, ktoré je plne zodpovedné všetkým prevádzkovým požiadavkám a technickým normám. Moderné LED svietidlá nepotrebujú opakovanú výmenu svetelných zdrojov, čím je úspora po rekonštrukcii verejného osvetlenia ešte výraznejšia. Pre osvetľovaciu sústavu sú z hľadiska účinnosti a životnosti vo verejnom osvetlení najvýhodnejšie LED svietidlá, ktoré sa vyznačujú vysokým svetelným výkonom a životnosťou. Navrhnutá výmena a doplnenie svietidiel v počte 199 ks sú pouličné svietidlá pre štandardné osvetlenie miestnych komunikácií, verejných priestranstiev a chodníkov. Požiadavky pre osvetlenie cestných komunikácií sú v STN EN 13 201 špecifikované rozsiahlym spôsobom, pričom sú komunikácie delené do rôznych tried podľa spôsobu ich využitia, urbanistického riešenia a hustoty premávky. Projekt prispel k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, k zlepšeniu celkovej bezpečnostnej situácie a v neposlednom rade aj k zníženiu kriminality.

Výsledkom projektu je vybudovaná bezpečná, efektívna a hospodárna sústava verejného osvetlenia s požadovanou intenzitou osvetlenia v súlade s normami STN. Tento jav sa prejavel najmä v úspore doteraz vynakladaných prostriedkov za energie a údržbu zastaraného systému.Zmodernizovaný systém funguje bez nutnosti akejkoľvek údržby. Nominálna životnosť osvetľovacej sústavy je 25 rokov. Z uvedených dôvodov je projekt finančne udržateľný.

 

Začiatok a koniec realizácie projektu:

07/2015 – 05/2016

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:

www.economy.gov.sk

Výšku poskytnutého príspevku:

Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 172 868,50 EUR

Z toho je nenávratný finančný príspevok vo výške 164 225,07EUR

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Fotodokumentáciu alebo vizualizáciu realizácie aktivít a výsledkov projektu

 

osvetlenie.png

 

Ministerstvo hospodárstva - Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast


 
Počasie Hul - Svieti.com

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Google

webygroup
ÚvodÚvodná stránka