Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce HulHľadať
 
 

Separovaný zber komunálneho odpadu v obci Hul

   eu-kohezny-fond (1).png        logo-opkzp.png               i_3594787.jpg

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

 

Názov žiadateľa -  Obec Hul, Nám. Cyrila Minárika 435/16, 941 44 Hul

Názov a stručný opis projektu

Názov projektu: Separovaný zber komunálneho odpadu v obci Hul

Hlavný cieľ projektu: Triedený zber komunálneho odpadu

Špecifické ciele (výsledky projektu):

Špecifický cieľ 1.1.1: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Aktivita B: Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov 

 

Zberný dvor, bude slúžiť ako priestor pre uskladnenie vyseparovaných zložiek odpadu a to pre papier, sklo, plasty a elektrický a elektronický odpad a stavebnú suť. Biologicky rozložiteľný odpad ( konáre) budú spracovávané drvením priamo u pôvodcu odpadu, resp. na inom určenom mieste. Na zbernom dvore sa bude nachádzať aj kontajner pre zbytkový odpad, ktorý bude odvádžaný na riadne povolenú skládku.
V rámci realizácie Programu odpadového hospodárstva obce Hul významné miesto tvorí zavedenie a realizácia separovaného zberu odpadov. Táto činnosť zahŕňa okrem osvety obyvateľov obce vyseparovanie druhotných surovín v pravidelných intervaloch a vybudovanie zberného dvora, kde budú vyseparované zložky dočasne odložené podľa potreby, prípadne doseparované a následne odvážané k spracovateľom druhotných surovín.  
Od výstavby zberného dvora obec očakáva zvýšenie množstva vyseparovaného odpadu, zníženie množstva komunálneho zmesného odpadu, zníženie množstva biologicky rozložiteľného odpadu a vylúčenie jeho likvidácie spaľovaním, alebo uložením na skládke a tým výrazného zlepšenia podmienok kvality životného prostredia v obci. 


 
Počasie Hul - Svieti.com

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Google

webygroup
ÚvodÚvodná stránka