Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce HulHľadať
 
 

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia sú k nahliadnutiu na Obecnom úrade.

Zobrazené VZN si môžete stiahnuť do svojho počítača z tejto webovej stránky po odkliku na ikonu.


 

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Schválené: 15.12.2011

Vyhlásené: 1.12.2011

Účinnosť: 1.1.2012

D o d a t o k   č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Hul č.  1/2007
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady


     Obec Hul podľa § 6 a § 11 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe zákona č. 120/2006 z 2. februára 2006, ktorým sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, v y d á v a tento Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadenia obce Hul č. 1/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

čl. I

Text Všeobecne záväzného nariadenia obce  Hul č. 1/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schváleného Obecným  zastupiteľstvom v Huli uznesením č. 9/2007-Z, bod 7 dňa 14.12.2007 sa mení a dopĺňa nasledovne:

(1) § 25 sa ruší sadzba dane a mení sa na:

Ročná sadzba dane za každého  psa:
a) v rodinnom dome              4,00 Є
b) v bytovom dome               7,00 Є

čl. II

Záverečné ustanovenia

(1) Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Hul č. 1/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Huli uznesením č. V/2011/5 dňa 15.12.2011
(2) Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Hul č. 1/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol vyvesený na úradnej tabuli obce Hul dňa 16.12.2011.
(3) Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce  Hul č. 1/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nadobudol účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia, t.j. 1.1.2012.
(4) V ostatných ustanoveniach zostáva v platnosti Všeobecne záväzné nariadenie obce 
Hul č. 1/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady schválené uznesením Obecného  zastupiteľstva v Huli č. 9/2007-Z bod 7. dňa 14.12.2007.

 

                                              Ing. František Golha
                                              starosta obce
                              

Počasie Hul - Svieti.com

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Google

webygroup
ÚvodÚvodná stránka