Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
Oficiálna stránka obce Hul

Základné informácie

Samosprávny kraj:Nitriansky
Okres:Nové Zámky
Mikroregión: Termál
Počet obyvateľov:1235
Rozloha:1262
Prvá písomná zmienka:v roku 1290
Starosta obce:Ing. Pavol Guláš
IČO:308919
DIČ:2021059359
č. účtu Prima banka Vráble:SK3956000000002200958001
č. účtu VÚB Nové Zámky:SK3102000000000170723172

 

Všeobecné informácie: info@hul.sk

Podateľňa: podatelna@hul.sk

Starosta Ing. Pavol Guláš: starosta@hul.sk

Informácie o napĺňaní webového sídla: webmaster@hul.sk

Sťažnosti: staznosti@hul.sk

 


 

Kompetencie obce

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje občanov, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jeho samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

Orgánmi obce sú starosta obce a obecné zastupiteľstvo. Starosta je predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány.

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.


Zdroj: Zákona NR SR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení
 


 

webygroup

Deň narcisov - 13. apríla 2018

    Obec Hul oznamuje výsledky finančnej zbierky na pomoc onkologickým pacientom. Zbierka bola realizovaná Obcou Hul v spolupráci so ZŠ a MŠ Hul. Vyzbieraná hodnota predstavuje čiastka  564,67 € . Uvedená finančná čiastka bude poukázaná na účet  "Ligy proti rakovine". Obec Hul znovu dokázala, že jej občanom nie je osud onkologických paciento

Rozpis zberov TKO, PET a Papier

Počasie Hul - Svieti.com

dnes je: 23.4.2018

meniny má: Vojtech

Google


17927704

Úvodná stránka