Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce HulHľadať
 
 

Zápisnica - Pamätnica obce Hul

Z Á P I S N I C A

 

z ustanovujúcej schôdzky kolektívu „Pamätnica obce Hul“ zo dňa 22. februára 2009, t. j. v nedeľu o 15.00 hod. vo veľkej zasadačke kultúrneho domu.

 

 

Prítomní:

Ing. František Golha, starosta obce
Minárik Dominik,
Lazanová Apolónia,
Mgr. Lazan Jozef,
PaedDr. Holečka Peter,
Golha Pavol,
Ing. Babin Cyril,
Hruška Jakub,
Kelemen Štefan.

 

Ospravedlnení:

Jakabovič Vít,
Slováková Michaela, zapisovateľka

 

 

Schôdzku zahájil starosta obce. Oboznámil prítomných z akého dôvodu a za akým účelom chce obec Hul vydať publikáciu zatiaľ pod pracovným názvom „Pamätnica obce Hul“ (ďalej len Pamätnica).

 

V roku 2010 oslávi obec Hul 720-te výročie prvej písomnej zmienky. Pri tejto príležitosti Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh starostu obce na vydanie Pamätnice pri príležitosti tohto jubilea. Starosta konštatoval, že vydanie tejto publikácie určite nebude jednoduchou záležitosťou a výsledok našej snahy nebude dokonalým dielom. Dúfa, že to bude dielo, ktoré sa ďalšími následníkmi bude rozvíjať.
Vydať túto Pamätnicu chceme z toho dôvodu, že obec Hul doposial v histórii takúto publikáciu nikdy nevydala. Našim cieľom bude publikácia, ktorú ďalšie generácie po nás budú zdokonaľovať ďalej. Pokúsime sa vytvoriť určitý základ. Pri spracovaní Pamätnice budeme vychádzať z piatich prameňov:

1. Kronika obce Hul, autor: vdp. Cyril Minárik (rok vydania okolo r. 1960)
2. Pmätnica obce Hul, autor: Ján Krajmer (rok vydania 1934)
3. Kronika obce Hul, autor: p. Ján Mravík (rok vydania 1972)
4. Z dobových a historických materiálov občanov, základnej školy, cirkevných archívov,
štátnych archívov.
5. Zo spomienok žijúcich občanov staršej generácie

 

Starosta oboznámil prítomných s vydanými publikáciami v okolitých obciach: Radava, Dolný Ohaj, Trávnica, Šurany, Komjatice. Publikácie uvedených obcí majú rôznu úroveň, čo sa týka obsahu spracovania, ale aj formálnej stránky.
Najhodnotnejšou publikáciu je Pamätná kniha obce Komjatice, ktorá bola spracovaná na veľmi vysokej náučno – historickej úrovni. Bola vydaná v r. 2006. Vysokú úroveň dosahuje nielen po obsahovej stránke, ale aj po stránke grafickej (kvalitné spracovanie, čiernobiele a farebné fotografie, historické záznamy ...). Vysokú úroveň dosahuje aj tlač publikácie (Neografia Martin).
Starosta dáva pri zostavovaní Pamätnice túto publikáciu za vzor.
Pamätná kniha obce Radava je pre našu obec zaujímavá hlavne svojim obsahom, pretože mnohé historické udalosti sa navzájom prelínajú (história rodu Motešických, Dórov, určitú dobu aj spoločný cintorín).

 

Po preslove starostu sa jednotliví účastníci vyjadrili k vydaniu danej Pamätnici v diskusii.

 

p. Minárik Dominik:

Podotkol, že mohol by prispieť do Pamätnice ako najstarší účastník tohto kolektívu svojimi poznatkami. Z toho dôvodu, že veľa historických udalostí s medzivojnového obdobia vojny a povojnového obdobia sám zažil. Aktívne by mohol pomôcť aj pri spracovaní histórii kostola, kaštieľa, miest. cintorína.

 

Ing. Babín Cyril

Konštatoval, že je pre neho prekvapením úroveň publikácia obec Radava. Upozornil na niektoré nezrovnalosti v publikácii najmä na rodokmeň Dórovcov, kde v radavskej publikácii vystupuje Szilárd Dóra, ktorý je pre pamätníkov obce Hul neznámy. Doporučil, aby pri zostavovaní Pamätnice bola vypracovaná osnova, pri ktorej by sme mali pri tvorbe postupovať. Ďalej navrhol, aby sme k tvorbe publikácii pozvali nejakého odborníka, ktorý má nejaké skúsenosti s písaním (novinár, resp. podobný druh zamestnania) na túto poznámku zareagoval p. Štefan Kelemen, ktorý sa ponúkol, že má skúsenosti v tejto oblasti, pracoval v obrazovej redakcii ČTK, a že by pomohol s písaním tejto Pamätnice.

 

Starosta

K tomu poznamenal, že na utorok 24, resp. 25. februára sa prisľúbil navštíviť odborný poradca p. Reško z Komárna, ktorý pomohol zostaviť Pamätnicu obce Radava po odbornej stráne. Pán Reško pozná archívy v Maďarsku, najmä v Budapešti a historické udalosti rodiny Dórovcov sú mu známe.

 

Mgr. Lazan Jozef:

Upozornil na zdroj, ktorým by mohla byť obec Motešice, hlavne ohľadne rodu Motešických, ktorý v tejto obci pôsobili. Konštatoval, že v obci Motešice sa nachádza podobná socha, ktorá sa nachádza v našom kolese. Pylón je rovnaký, ale na ňom sa nenachádza socha Panny Márie, ale socha Najsvätejšej trojice.

 

p. Hruška Jakub:

Podujal sa spracovať športovú časť kroniky, časť obecných funkcionárov, poslancov v povojnovom období.

 

p. Golha Pavol:

Podujal sa spracovať časť národopisu obce.

 

PaedDr. Holečka Peter:

Podujal sa na spracovanie kapitoly školstvo a upozornil, že škola disponuje s veľmi kvalitným archívnym materiálom.

 

p. Lazanová Apolónia:

Poskytne historické materiály ohľadne dychového súboru, ktorý pôsobil v obci Hul, hasičského zboru a najmä vyše 50 ročnú činnosť ČK v obci a oblasť poľnohospodárstva.

 

Starosta:

Pretože výzvy na zapožičanie historických materiálov sa zo strany občanov, až na výnimky, stretli so slabým ohlasom. Navrhol najťažšiu a najpracnejšiu metódu. Osobnú návštevu v každej domácnosti obce Hul z dôvodu získania – zapožičania historických materiálov, resp. získania historických skutočností verbálnou formou. Ďalej žiadal, aby publikácia obsahovala najmä obrazové materiály.
Toto potvrdil aj p. Kelemen Štefan, ktorý konštatoval, že jedna fotografia nahradí niekoľko strán písaného textu.
Starosta upozornil na výnimočnú osobnosť obce Hul, ktorá by mala mať spracovanú v Pamätnici osobitnú časť a to Juraj Holček miestny kňaz, ktorého zásluhou bol postavený miestny kostol v obci Hul.


Dôstojné miesto by mali mať aj naši spolurodáci:
vdp. Cyril Minárik, JUDr. Ján Krajmer, Štefan Bórik a ďalší.

 

Výsledok ustanovujúcej schôdze:

1. Osobné jednanie s p. Reškom z Komárna (Starosta pozval účastníkov schôdzky – účasť prisľúbil Ing. Babín Cyril.)

2. Zakúpenie fotografického prístroja pre zdokumentovanie niektorých pamätihodností obce Hul.

3. Ďalšie stretnutie tvorcov tejto Pamätnice v prvom marcovom týždni.


Starosta vyslovil poďakovanie prítomným za aktívnu účasť a vyslovil presvedčenie, že toto spoločné dielo Pamätnica sa nám podarí k 720 výročiu obce Hul vydať.

 

 

 

V Huli, dňa 22. februára 2009
 


 
Počasie Hul - Svieti.com

dnes je: 21.8.2019

meniny má: Jana

podrobný kalendár

Google

webygroup
ÚvodÚvodná stránka