Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
Oficiálna stránka obce Hul

Zasadnutia OZ

Plán zasadnutí poslancov OZ HUL na rok 2017
22.03.2018, 28.06.2018, 27.09.2018, 13.12.2018

 


 

Aktuálny rok 2018

Zasadnutie zo dňa 9.3.2017

Uznesenie

Uznesenie čís. XIV/2017/1

 Obecné zastupiteľstvo

 

s ch v a ľ u j e

 

úpravy rozpočtu k 09.03.2017

Hlasovanie poslancov OZ v Huli:

Počet poslancov OZ: 7 poslancov
Prítomní: 7 poslanci
Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Juraj Lauro, Mgr. Marcel Prusenko, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová, Pavol Zrubec

Neprítomný: 0 poslanec

Za – 7 poslanci

Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Juraj Lauro, Mgr. Marcel Prusenko, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová,  Pavol Zrubec

Proti – 0 poslancov

Zdržal sa – 0 poslancov

 

Uznesenie čís. XIV/2017/2

 Obecné zastupiteľstvo

 

s ch v a ľ u j e 

 

úhradu poslednej splátky úveru č. 121810

Hlasovanie poslancov OZ v Huli:

Počet poslancov OZ: 7 poslancov
Prítomní: 7 poslanci
Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Juraj Lauro, Mgr. Marcel Prusenko, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová, Pavol Zrubec

Neprítomný: 0 poslanec

Za – 7 poslanci

Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Juraj Lauro, Mgr. Marcel Prusenko, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová,  Pavol Zrubec

Proti – 0 poslancov

Zdržal sa – 0 poslancov

 

Uznesenie čís. XIV/2017/3

   Obecné zastupiteľstvo

 

b e r i e     n a     v e d o m i e

 

informácie o stave financií obce a záväzkov obce

Hlasovanie poslancov OZ v Huli:

Počet poslancov OZ: 7 poslancov
Prítomní: 7 poslanci
Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Juraj Lauro, Mgr. Marcel Prusenko, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová, Pavol Zrubec

Neprítomný: 0 poslanec

Za – 7 poslanci

Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Juraj Lauro, Mgr. Marcel Prusenko, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová,  Pavol Zrubec

Proti – 0 poslancov

Zdržal sa – 0 poslancov

   

 

Uznesenie čís. XIV/2017/4

   Obecné zastupiteľstvo

 

s ch v a ľ u j e  

 

zámer odpredať obecný majetek pozemok - parc. č. 3/24

Hlasovanie poslancov OZ v Huli:

Počet poslancov OZ: 7 poslancov
Prítomní: 7 poslanci
Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Juraj Lauro, Mgr. Marcel Prusenko, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová, Pavol Zrubec

Neprítomný: 0 poslanec

Za – 7 poslanci

Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Juraj Lauro, Mgr. Marcel Prusenko, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová,  Pavol Zrubec

Proti – 0 poslancov

Zdržal sa – 0 poslancov

 

 

Uznesenie čís. XIV/2017/5

  Obecné zastupiteľstvo

 

n e s ch v a ľ u j e

 

finančný návratný príspevok vo výške 250 € pre Janku Beňovú, Hul, na preklenutie nepriaznivej finančnej situácie

Hlasovanie poslancov OZ v Huli:

Počet poslancov OZ: 7 poslancov
Prítomní: 7 poslanci
Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Juraj Lauro, Mgr. Marcel Prusenko, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová, Pavol Zrubec

Neprítomný: 0 poslanec

Za – 6 poslanci

Vladimír Krajmer, Juraj Lauro, Mgr. Marcel Prusenko, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová,  Pavol Zrubec

Proti – 0 poslancov

Zdržal sa – 1 poslanec

Juraj Golha

 

 

Uznesenie čís. XIV/2017/6

 Obecné zastupiteľstvo

 

s ch v a ľ u j e  

 

zakúpenie interaktívnej tabule a chýbajúcich didaktických podmienok v sume 2000 €

Hlasovanie poslancov OZ v Huli:

Počet poslancov OZ: 7 poslancov
Prítomní: 7 poslanci
Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Juraj Lauro, Mgr. Marcel Prusenko, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová, Pavol Zrubec

Neprítomný: 0 poslanec

Za – 7 poslanci

Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Juraj Lauro, Mgr. Marcel Prusenko, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová,  Pavol Zrubec

Proti – 0 poslancov

Zdržal sa – 0 poslancov

 

 

Uznesenie čís. XIV/2017/7

 Obecné zastupiteľstvo

 

s ch v a ľ u j e 

 

A)

celodennú dochádzku detí do MŠ od 01.04.2017 pre počet detí 35,

 

s ch v a ľ u j e  

 

B)

na nákup 10 ks ležadiel

Hlasovanie poslancov OZ v Huli:

Počet poslancov OZ: 7 poslancov
Prítomní: 7 poslanci
Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Juraj Lauro, Mgr. Marcel Prusenko, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová, Pavol Zrubec

Neprítomný: 0 poslanec

Za – 7 poslanci

Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Juraj Lauro, Mgr. Marcel Prusenko, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová,  Pavol Zrubec

Proti – 0 poslancov

Zdržal sa – 0 poslancov

        

     

Uznesenie čís. XIV/2017/8

 Obecné zastupiteľstvo

s ú h l a s í

 

s vyradením navrhnutej literatury podľa priloženého záznamu z dôvodu zastarania, poškodnia a straty v počte 216 ks.

Hlasovanie poslancov OZ v Huli:

Počet poslancov OZ: 7 poslancov
Prítomní: 7 poslanci
Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Juraj Lauro, Mgr. Marcel Prusenko, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová, Pavol Zrubec

Neprítomný: 0 poslanec

Za – 7 poslanci

Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Juraj Lauro, Mgr. Marcel Prusenko, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová,  Pavol Zrubec

Proti – 0 poslancov

Zdržal sa – 0 poslancov

 

 


webygroup
Počasie Hul - Svieti.com

dnes je: 21.2.2018

meniny má: Eleonóra

Google


17785387

Úvodná stránka